• български
  • English

InstaFebruary

by неделя, март 1, 2015

Честит Баба Марта! Бъдете много здрави, румени и засмени :)))

February is the second month that I do Instagram post – I want it has become a must! If you have not seen my Insta post of January, you can do it here.

Февруари е вторият месец, в който правя Instagram пост – смятам да го превърна в задължителен! Ако не сте видели поста ми от Януари, може да го направите тук.

I started the month with outfit post, where I felt like a „Real“ blogger. You can see the post here.

Започнах месеца с пост за един аутфит, с който се чувствам точно като блогър. Може да надникнете в поста тук.

DSC_2628

I tried to make a healthy homemade ice cream from frozen raspberries and coconut <3. It is perfect when you want to eat something sweet and refreshing.

Експериментирах със здравословен домашен сладолед от замразени малини и кокос <3. Идеален е, когато ви се похапва нещо сладко и освежаващо.

IMG_0547.JPG

Tea, tea, tea – my favorite drink after water. <3

Чай, чай, чай – любимата ми напитка след водата. <3

IMG_0681.JPG IMG_0710.JPG

About clothes and food or post collaboration with FoodPanda – press.

За дрехите и храната или постът ми съвместно с FoodPanda – цък.

DSC_7131

Incredible performance of the Imperial Russian Ballet – „Swan Lake“.

Невероятно представление на Имперския руски балет – „Лебедово езеро“.

IMG_0817.JPG

My last snow pictures this winter. I completely enjoied the snow – more here.

Последните ми снежни снимки тази зима. Порадвах се на снега успешно- повече тук.

TAAZ-makeover.jpg

Hearts, hearts, flowers, love and presents .. what more can you want? <3

Сърца, сърца, цветя, любов и подаръци..какво повече да искаш <3

IMG_0886.JPG IMG_0875.JPG IMG_0895.JPG IMG_0853.JPG IMG_0704.JPG

My last post, who is bringing the spirit of spring.

Последният ми пост, носещ духа на пролетта.

IMG_0676.JPG IMG_0931.JPG

If you do not already follow me on Instagram, you can do it now 🙂

Ако все още не сте ме последвали в Instagram, може да го направите сега :))

0
3 Responses

What do you think?

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *