• български
  • English

Bulgaria Inspires Valentino

by четвъртък, декември 10, 2015

That is unbelievable but true – Bulgaria inspires Valentino in his collection!

Although this collection is from the previous season  the designer Valentino includes traditional Bulgarian patterns. Garbs, variety of knits, woven embroideries and many typical folk elements.

I admit that I see the details of this collection a little bit later because now it becomes a sensation on Facebook, but I can not deny how much I like it. Although I dare to say thatNowadays these garments are worn primarily by performers of traditional folk songs and dancers. They wear it mostly on the contributions. But a years ago the grab was accepted as an identity document. Each costume has its distinctive ornaments that indicate from which area of ​​Bulgaria you are. The colors and forms of our national dress are not random at all. They are woven throughout the system of values ​​and beliefs (even whole concepts of legends and myths) of our ancestors.

~

Невероятно, но факт – България вдъхновява Valentino в колекцията му!

Макар и от отминалия сезон колекцията на дизайнера Valentino съдържа традиционни български мотиви. Носии, разнообразни плетки, вплетени шевици и още много типично народни елементи.

Признавам си, че малко късно забелязвам детайлите на тази колекция, защото сега нашумя във Facebook пространството, но не мога да отрека колко ми харесва. Макар че смея да твърдя, че във всеки един български край може да се намерят много красиви бродирани носии, които заслужават много повече да бъдат закупени.

В днешно време такива одежди носят основно изпълнителите на фолклорни песни и танци, които обличат костюмите си най-вече за участията. Но преди години носията е била приемана като документ за самоличност. Всяка една носия има своите отличителни орнаменти, които показват от коя област на България е. Цветовете и формите на нашите национални костюми не са никак случайни. В тях са втъкани цялата ценностна система и вярвания (дори цели схващания от легендите и митовете) на нашите предци.

 

e37402d26f4fc63b384ea5d01766c047

626b9f7062d72fb95ce99db13bd76d02

26a3217d021c04791d01c4a71036958f

25d31dc6eaaa0820a0c92e1134676225

1fb09254a9e6a90a7c15bae3bf75bbd6

4bc2ecfb27925a0c858456d85eef5003

Here is some Bulgarian garbs:

17058bab6daa1e46346c52ab316de838

91658c5693211c2056209caaf625ecec

7c1fa1ec3f94941975c51e1be358e60e

Photos: Pinterest

Follow me on Facebook/Instagram/Twitter/Pinterest.

2
No tags 0 Comments 2
2

No Comments Yet.

What do you think?

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *