North Sea with..Love – Part 1

by Wednesday, May 18, 2016

Ernest Hemingway said: “Everything, far from the sea, is province!” And I say that all roads lead to it, especially mine.

You know that I adore sea, so the best moment when I was in the UK, was in Whitley Bay. We were just best timing – the warmest day of my stay.

For the first time, I was on the beach so early of the year. But it was so magnificent – the sea, the sky, the clouds, so simple and beautiful. Whitley Bay is a seaside town on the northeast coast. Firstly, I was pleasantly surprised from all green places there. If it was Bulgaria, it would be built-up areа.

The interesting thing is that to the two seaside cities, which we saw, we got with a subway. Just 30 minutes from the sea, it sounds more than wonderful. And if the weather is warmer, it will be a paradise.

The beach is large, undeveloped (I say again), and the water this day was hot. Between the green zones and the beach, it has an alley,it is great for walking. I noticed that all the people have dogs. There was not anyone who does not with a dog..if it is not the dog, it will be a child. We walked the entire beach, about 4 km and came to this lighthouse, which you will see below. It is an island in the water, which has hotel / house, I do not know exactly what it was. When we were there, the sea was raised and the road that leads to the house was under water. Can you imagine living or working in such a place and suddenly you have stayed with your car in the sea? It seemed so creepy to me, I would not like. But on the other hand, it looked incredibly beautiful. Along the entire alley to the lighthouse, it had benches where you can sit. We spent there about 4 hours and did not even feel how it passed. Once again I convinced that beach / sea with your loved one and.. glass of wine, throwing myself in timelessness and forget about everything.

It’s a nice escape from this dreary winter weather and I feel immediately re-energized thinking about the warm air, beautiful pinstripes, flowing maxi dresses, and lace detailing.

I forgot my swimwear, but in a happy mood with a comfy outfit, glass of wine and dark chocolate, I enjoyed this little side trip with my love.

Enjoy the photos :)))

Хемингуей е казал: “Всичко, което е далеч от морето, е провинция!”. А аз казвам, че всички пътища водят към морето..особено моите.

Знаете колко обичам морето, ето защо най-хубавият момент, докато бях в Англия, беше в Уитли Бей. Бяхме там точно на време – в най-топлия ден от престоя ми там.

За първи път, бях на плаж толкова рано през годината. Но беше разкошно – морето, небето, облаците, толкова просто и красиво. Уитли Бей е град на североизточното крайбрежие на Великобритания. На първо място бях силно впечатлена от зелените незастроени площи там. Ако това беше в България, щеше да е пълно с хотели вече.

Интересното е, че и до двата града на морето, до които бяхме, стигнахме с метро. Само за 30 минути път до морето, звучи повече от прекрасно. А ако времето е хубаво, направо се превръща в рай.

Плажът на Уитли Бей е голям, незастроен (да кажа отново), а водата в онзи ден беше топла. Между зеленината и плажа има алея, чудесна за разходки. Направи ми впечатление, че всички хора там имат кучета. Нямаше човек, който да няма куче..ако няма куче е с дете. Минахме цялата плажна ивица, около 4 км и стигнахме до този фар, който ще видите по-надолу. Той е на островче във водата, на което има хотел/къща, не знам точно какво е. Когато ние бяхме там, морето се беше повдигнало и пътят, който води до къщата беше под водата. Представяте ли си да живеете или работите на такова място и изведнъж да останете с колата си вътре в морето? Доста зловещо ми се видя, аз не бих искала. Но от друга страна, изглеждаше невероятно красиво. По цялата алея до фара имаше пейки, където да седнем. Прекарахме там около 4 часа, а дори не усетихме как са минали. За пореден път се убеждавам, че на плаж/море с любимия човек и..чаша вино, се отдавам на безвремие и забравям за всичко.

Толкова е хубаво да избягаме от това мрачно време. Веднага се замислям за топлия въздух, красиви нюанси, макси рокли и дантели. Забравих си банските, но в прекрасно настроение с удобни дрехи, чаша вино и черен шоколад, аз се насладих на това мини пътуване с моя любим :))
img_3705
img_3710
IMG_3708
IMG_3717
img_3716
IMG_3714
img_3713
img_3715
IMG_3712
IMG_3707
North sea with love

0
1 Response

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: